• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Euthanasie: wat is het?

Met euthanasie plegen bedoelen wij het laten inslapen van een huisdier. Een gebeurtenis waar u liever niet aan denkt. Toch kan het gebeuren dat u voor deze zware keuze komt te staan. Uw dierenarts helpt u uiteraard bij het nemen van deze beslissing. In sommige gevallen is er geen andere optie dan uw huisdier op een rustige en stressvrije manier uit zijn lijden te verlossen. De dierenarts kan hem een injectie toedienen en op deze manier euthanaseren, oftewel in laten slapen. 

Contact opnemen

Huisdier in laten slapen; waarom?

Soms is een dier zo ziek of ernstig gewond, dat een behandeling niet meer helpt. Of de kwaliteit van leven wordt dusdanig slecht, dat het niet eerlijk is het dier te laten lijden. Het is dan een overweging om uw huisdier in te laten slapen door de dierenarts. Uiteraard begeleiden wij u bij het nemen van deze beslissing en informeren we u uitgebreid.

Redenen om uw huisdier in te laten slapen kunnen zijn:

 • Ondraaglijke pijn die niet weg te nemen is
 • Ouderdom en bijvoorbeeld dementie, waar het dier erg onder lijdt
 • Zo ziek of oud zijn dat hij niet of amper meer eet
 • Zo ziek of oud zijn dat hij niet meer wil lopen 
 • Ernstige agressie
 • De verzorging of behandeling levert u veel problemen op

Vaak zijn er een aantal redenen samen, die ervoor zorgen dat het dier geen waardig bestaan meer kan hebben.

Huisdier in laten slapen; hoe verloopt dat?

De dierenarts neemt alle mogelijkheden met u door. Beslist u samen dat u uw huisdier laat inslapen, dan komt u met uw dier naar onze praktijk. In sommige gevallen kan de dierenarts bij u thuis komen, om in een vertrouwde omgeving afscheid te nemen. U kunt zelf aanwezig zijn bij het euthanaseren, om uw dier op zijn gemak te stellen. De dierenarts geeft twee spuitjes: eerst een narcosemiddel om hem te laten slapen, daarna het euthanasiemiddel om het hart te stoppen. Uw huisdier merkt hier niets van en slaapt rustig in.

Overlijden huisdier: wat nu?

Is uw huisdier overleden of heeft de dierenarts hem laten inslapen? Dan kunt u met ons bespreken wat er met het lichaam van uw dier moet gebeuren. Er zijn verschillende opties voor uw huisdier:

 • Laten begraven op een dierenbegraafplaats
 • Zelf begraven in de tuin (informeer naar de regels)
 • Laten cremeren
 • Aanbieden voor destructie

Kosten huisdier in laten slapen

Aan het laten inslapen van uw huisdier zijn uiteraard kosten verbonden. Wij informeren u graag persoonlijk over het laten inslapen van uw huisdier en de bijbehorende kosten. 

Contact opnemen